Πέτρινο τοξωτό γεφύρι Πορτής " Παλαιοκαμάρα "

2015-06-21 20:35

                   


 

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ                                                                   ΠΟΡΤΗ, 22-6-2015

  ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ                                                                                               

 

   ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙ 43060

   ΘΕΜΑ: Παλαιοκαμάρα Πορτής.

   ΣΧΕΤ: 1)3-9-2014 επιστολή μας.

            2) 8-3-2015 επιστολή Δημάρχου προς Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων.

            3) 13-3-2015 ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Δήμου Μουζακίου.

 

   Κύριοι,

  -Ύστερα από τα παραπάνω σχετικά, σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τώρα ο Δήμος δεν έχει δραστηριοποιηθεί για την πρόσβαση στο γεφύρι,       την κοπή του δέντρου και την στερέωση των βάσεων για πρόληψη κατάρρευσης του γεφυριού.

 -Η πινακίδα που αναφέρεται στην Παλαιοκαμάρα πρέπει να αντικατασταθεί. Είναι ανορθόγραφη και νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται η      κατεύθυνση. 

                   Να γραφεί ως εξής:

                    ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ/Δ.Δ. ΠΟΡΤΗΣ

                    Παλαιοκαμάρα  πέτρινο τοξωτό γεφύρι κτίστηκε το

                    16ο αιώνα (1540)

                    από το Μητροπολίτη Λάρισας  Άγιο Βησσαρίωνα

                   

                   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.   

                                       Με τιμή

                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)