Σύνδεση Internet και ελεύθερο wi fi για το χωριό μας.

2015-06-08 08:23

Σας πληροφορούμε ότι ο Σύλλογός μας, εγκατέστησε σύνδεση Ιντερνέτ στο Γραφείο του Συλλόγου και τοποθέτησε και κεραία ενίσχυσης του σήματος με ελεύθερο WI FI (porti network).