Τα συγχαρητήριά μας στο ΣΩΚΡΑΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ.

2018-08-23 20:33

Τα συγχαρητήριά μας στο ΣΩΚΡΑΤΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ, γιό της ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΛΙΑΚΟΥ, ο οποίος κατέλαβε τον τίτλο ΔΙΔΑΚΤΩΡΟΣ Πολιτικού Μηχανικού, από το ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών.
Του ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη.