Πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια.

2015-03-08 10:52

Τον κίνδυνο που διατρέχουν τα πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια, που... βρίσκονται στον δήμο Μουζακίου και τα οποία κινδυνεύουν, όπως τονίζει, με κατάρρευση, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουν τύχει της απαιτούμενης συντήρησης, επισημαίνει ο δήμαρχος Μουζακίου Γιώργος Κώτσος, σε επιστολή του προς την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.

Στον δήμο Μουζακίου, αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο κ. Κωτσός, βρίσκονται μία σειρά από πετρόχτιστα παραδοσιακά γεφύρια, με κυριότερα την «Παλαιοκαμάρα» της Πορτής και της Οξυάς στη θέση «Παλιάμπελα», τα οποία κινδυνεύουν με κατάρρευση, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει συντήρηση κανενός απ' αυτά.

Ο δήμαρχος Μουζακίου ζητά να μεταβεί επί τόπου κλιμάκιο της υπηρεσίας, να καταγράψει την κατάσταση των γεφυριών και να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για τη συντήρησή τους.

Μάλιστα, ο δήμος Μουζακίου προτίθεται να βοηθήσει στην προσπάθεια της συντήρησής τους στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Η καταγραφή της κατάστασης και οι σχετικές μελέτες επιβάλλεται να γίνουν άμεσα προτού χαθούν οριστικά αυτά τα ιστορικά μνημεία της περιοχής μας και της Θεσσαλίας γενικότερα, καταλήγει στην επιστολή του ο δήμαρχος Μουζακίου.