Τοποθέτηση κιόσκι αριστερά του Δημοτικού Σχολείου.

2015-01-29 22:03

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ύστερα από μεθοδικές ενέργειες, ο Σύλλογός μας κατόρθωσε να εφοδιασθεί από το Δασαρχείο Καλαμπάκας: με ένα κιόσκι, δύο τραπεζοπάγκους και έξι παγκάκια, σε τιμή 5% επί της αξίας τους.

Το κιόσκι τοποθετήθηκε ήδη σε χώρο αριστερά του Δημοτικού Σχολείου.

Τα λοιπά θα τοποθετηθούν σταδιακά, σε επίκαιρα σημεία του χωριού.

 

  Πορτή, 28-1-2015

ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ