Αιτήματα της Γεν.Συνέλευσης προς το ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

2017-08-23 18:38

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ

ΠΟΡΤΗ, 22-8-2017

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974829327 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι: Στις 13-8-2017 πραγματοποιήθηκε στην Πορτή, η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.

-Η Γενική Συνέλευση, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς το Δήμο, για τη μη ικανοποίηση, έστω και μερικών

από τα αιτήματα των προηγούμενων Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το Δ.Σ, να ζητήσει ξανά από

το Δήμο, την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων και επί πλέον: -Να γίνει καθαρισμός από κλαριά και χόρτα

των δρόμων, σοκακιών και μονοπατιών εντός και περιμετρικά του χωριού. Η ανάπτυξη των κλαριών και χόρτων

καθιστά δύσκολη την προσπέλαση των συγχωριανών και ενισχύεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

-Να γίνουν αποστραγγιστικά έργα, όπου χρειάζεται, γιατί με τις δυνατές βροχές, παρουσιάζονται φαινόμενα

πλημμύρας στο κάτω μέρος του χωριού. Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αιτήματα των προηγούμενων

Γεν. Συνελεύσεων.

Σας ευχαριστούμε.

ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ: 3

Με τιμή ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εκπρόσωπο Τοπ. Κοιν. κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ