Αναπαλαίωση καμπαναριού της Παναγίας.

2019-12-03 18:59

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Όμιλος Πορτής, αφού αντιμετώπισε και ξεπέρασε τις όποιες αντιρρήσεις - δυσκολίες

και γραφιοκρατικές διαδικασίες, ολοκλήρωσε με επιτυχία την συντήρηση - αναπαλαίωση του καμπαναριού της Παναγίας.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο για αυτό το έργο.

Σας παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα με υπερηφάνεια!!!

 

   ΝΕΟ

          ΠΑΛΙΟ