Αναπαλαίωση καμπαναριού του Αγίου Νικολάου.

2018-09-25 21:33

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Όμιλος Πορτής πήρε την πρωτοβουλία να αναπαλαιώσει - ανακαινίσει,

 τα δύο καμπαναριά του χωριού.
Ευχαριστούμε πολύ όσοι συνέβαλαν οικονομικά για την αναπαλαίωση τους.
Εδώ βλέπουμε το αναπαλαιωμένο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου.