Απασχόληση ατόμου για το καλοκαίρι.

2019-07-10 17:59

       

                        Απασχόληση ατόμου για το καλοκαίρι 2019

 

  Ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, αποφάσισε με

 απόφαση της Γ.Σ, να διαθέσει το ποσό των 300 Ευρώ προκειμένου

να βρούμε κάποιο άτομο (κατά προτίμηση γυναίκα με ειδικότητα παιδαγωγού) το οποίο 

  θα επιτηρεί τα παιδιά που παίζουν το καλοκαίρι στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα

του Σχολείου και του προαυλίου χώρου .

  Η απασχόληση θα είναι καθημερινή εκτός Κυριακής, τις ώρες 11,00-13,00 π.μ.  

   και 19,00-21,00 μ.μ. και για το χρονικό διάστημα από 22/7 μέχρι 24/8.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό στον αντιπρόεδρο του Συλλόγου 

ΘΩΜΑ ΜΗΛΙΟ (τηλ. 6977890670) email MILIOS.THOMAS@nbg.gr

 

Τ         Το Δ.Σ του Συλλόγου