Επιστολές Δ.Σ.ΠΟΡΤΗΣ προς στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς .

2018-06-14 23:35

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ                                        

   

                                                                             

ΠΟΡΤΗ: 13-6-2018

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου και τους συγχωριανούς

 

Επειδή, συχνά δεχόμαστε ερωτήσεις από μέλη του Συλλόγου ή συγχωριανούς, σχετικά με τις ενέργειες του Συλλόγου για διάφορα θέματα που απασχολούν το χωριό, παραθέτουμε παρακάτω, συγκεντρωτικά, τις κυριότερες γραπτές παρεμβάσεις προς διαφόρους φορείς.

Οι επιστολές αυτές, φυσικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και κατά τον χρόνο αποστολής τους στους φορείς.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ     

                                    

   ΠΟΡΤΗ,  11 -5-2018                                                                               

 

ΠΡΟΣ: Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Όμιλος Πορτής προτίθεται να προβεί στη συντήρηση ενός Καμπαναριού (έτος ανέγερσης 1938) του χωριού μας, που βρίσκεται δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου (έτος ανέγερσης 1872). Θα γίνει καθαρισμός πέτρας με τη μέθοδο της αμμοβολής και μερική αρμολόγηση, όπου χρειάζεται. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και φροντίδα από έμπειρους και καταξιωμένους ειδικούς τεχνίτες. Τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν το Σύλλογό μας.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τώρα, για την επίτευξη του σκοπού μας, απευθυνθήκαμε στο τοπικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο το οποίο μας ενημέρωσε: Ύστερα από θετική εισήγησή του ζήτησε την έγκριση της Μητρόπολης, η οποία με τη σειρά της απάντησε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι συμφωνεί και συγχαίρει το Σύλλογό μας για την προσπάθειά του, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Δεδομένου ότι το Καμπαναριό αποτελεί Μνημείο, αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας και η συντήρησή του θεωρείται επιβεβλημένη, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση Πολ. Μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΡΤΗ

                            2. Φωτογραφία του Καμπαναριού.

 

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ

      

    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ       

                                                           

  ΠΟΡΤΗ, 25-8-2015                                                                                      

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Υπόψη Δημάρχου κ. ΚΩΤΣΟΥ Γ.)

             Σας γνωρίζουμε ότι:

Στις 9-8-2015 πραγματοποιήθηκε στην Πορτή η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.

Μεταξύ άλλων η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα, με εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ του Συλλόγου, να ζητήσει από το Δήμο την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων για  την καλύτερη λειτουργία του χωριού.

Έτσι, παρακαλούμε να εντάξετε στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έργων του Δήμου και τις εξής ανάγκες της Κοινότητάς μας.

 1. Λόγω του υπάρχοντος προβλήματος ύδρευσης του χωριού, να γίνει συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, συστηματική καταγραφή των οικιακών παροχών, καθώς και καλλιέργεια των ήδη υπαρχουσών πηγών αλλά και άλλων πηγών που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τέλος, να τοποθετηθεί μηχανισμός ο οποίος θα διεγείρεται αυτόματα, για την αποστολή νερού από υδραγωγείο σε υδραγωγείο, όταν αυτό απαιτείται.
 2. Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης του δρόμου ΠΟΡΤΗΣ – ΤΟΣΚΕΣ και ασφαλτόστρωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό ΜΑΡΤΙΝΙ με το δρόμο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ.
 3. Ολοκλήρωση της διάνοιξης του δρόμου για τη σύνδεση του χωριού με ΡΟΠΩΤΟ – ΠΥΛΗ.
 4. Συντήρηση των δύο καμπαναριών του χωριού.
 5. Αποστραγγιστικό έργο στη βρύση του Μέλιγου.
 6. Συντήρηση - αναβάθμιση των ποτιστρών στις θέσεις ΓΚΙΩΝΗΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΧΑΛΙΚΙ.
 7. Αποκατάσταση Κοινοτικού φωτισμού με την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.

Σας ευχαριστούμε.                                                        

 

                                                               Με τιμή

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δημοτ. Σύμβουλο κ. ΚΑΛΛΙΩΡΑ Θ.

                              2. Εκπρόσωπο Τοπ. Κοιν. κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ.

   

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ     

                                                 

 

      ΠΟΡΤΗ, 22-8-2016

                                                                                             

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Υπόψη Δημάρχου κ. ΚΩΤΣΟΥ Γ.)

             Σας γνωρίζουμε ότι:

Στις 7-8-2016 πραγματοποιήθηκε στην Πορτή η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.

Μεταξύ άλλων, η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα, με εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ του Συλλόγου, να ζητήσει από το Δήμο την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων για  την καλύτερη λειτουργία του χωριού.

Έτσι, παρακαλούμε να εντάξετε στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έργων του Δήμου και τις εξής ανάγκες της Κοινότητάς μας.

 1. Να αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα της καθίζησης του δρόμου (ρέμα Σκόνδρα), που συνδέει το χωριό με το Μουζάκι.
 2. Στο χωριό μας υπάρχουν κατοικίες (λίγες πράγματι) οι οποίες δεν προσεγγίζονται με αυτοκίνητο. Να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να διανοιγούν δρόμοι για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Οι κατοικίες αυτές είναι των εξής συγχωριανών:  ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΙΓΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ζαχ, ΤΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αθαν, ΚΟΥΡΤΗ ΛΕΩΝΙΔΑ και ΤΙΓΚΑ ΘΩΜΑ του Ευαγγ.
 3. Να συντηρηθεί ο δρόμος στου Παπαχατζή το ρέμα (έχει πολλές λακκούβες) και να μπει φωτισμός.
 4. Να μπει φωτισμός στο τμήμα του δρόμου από την Παναγία μέχρι το δεύτερο ρέμα στα Ροκκέϊκα.
 5. Επίσης, σας αποστέλλουμε και τα περυσινά αιτήματά μας, από τα οποία, μάλλον, δεν ικανοποιήθηκε κανένα.

Σας ευχαριστούμε.

ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ: 1                                                     

                                                               Με τιμή

 

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Αντιδήμαρχο κ. ΚΑΛΛΙΩΡΑ Θ.

                              2. Εκπρόσωπο Τοπ. Κοιν. κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ.
 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ  

                                                      

  ΠΟΡΤΗ, 22-8-2017                                                                                      

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

             Σας γνωρίζουμε ότι:

Στις 13-8-2017 πραγματοποιήθηκε στην Πορτή, η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.

-Η Γενική Συνέλευση, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της προς το Δήμο, για τη μη ικανοποίηση, έστω και μερικών από τα αιτήματα των προηγούμενων Γ.Σ, αποφάσισε ομόφωνα και εξουσιοδότησε το Δ.Σ, να ζητήσει ξανά από το Δήμο, την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων και επί πλέον:

-Να γίνει καθαρισμός από κλαριά και χόρτα των δρόμων, σοκακιών και μονοπατιών εντός και περιμετρικά του χωριού. Η ανάπτυξη των κλαριών και χόρτων καθιστά δύσκολη την προσπέλαση των συγχωριανών και ενισχύεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

-Να γίνουν αποστραγγιστικά έργα, όπου χρειάζεται, γιατί με τις δυνατές βροχές, παρουσιάζονται φαινόμενα πλημμύρας στο κάτω μέρος του χωριού.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αιτήματα των προηγούμενων Γεν. Συνελεύσεων.

Σας ευχαριστούμε.

ΣΥΝΝΗΜΜΕΝΑ: 3                                                     

                                                               Με τιμή

 

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εκπρόσωπο Τοπ. Κοιν. κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ.
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ               

                                             

  ΠΟΡΤΗ, 3-9-2014                                                                                         

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Υπόψη Δημάρχου κ. ΚΩΤΣΟΥ Γ.)

 

             Σας γνωρίζουμε ότι:

Στις 10-8-2014 πραγματοποιήθηκε στην Πορτή η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.

Μεταξύ άλλων η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα, με εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ του Συλλόγου, να ζητήσει από το Δήμο και άλλους φορείς την ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων Πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα για την ανάδειξη μνημείων και την καλύτερη λειτουργία του χωριού.

Έτσι, παρακαλούμε να εντάξετε στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έργων του Δήμου και τις εξής ανάγκες της Κοινότητάς μας.

 1. Αναπαλαίωση – συντήρηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Ναού του 15ου αιώνα) και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου.
 2.  Συντήρηση, για πρόληψη κατάρρευσης, παλιάς πέτρινης γέφυρας, έργου του Αγίου Βησσαρίωνα, στη θέση Τόσκες.
 3.  Ανάδειξη της πέτρας του Δημοτικού Σχολείου Πορτής, με αμμοβολή και αρμολόγηση.
 4.  Κατασκευή μικρού γηπέδου ποδοσφαίρου (5χ5) στη θέση αλώνι Παναγίας (η έκταση μάλλον ανήκει στην Εκκλησία) ή εναλλακτικά στη θέση Σέα.
 5.  Μέριμνα για επίσκεψη γενικού Ιατρού στο χωριό για επιτόπου εξέταση των ηλικιωμένων, έστω και μια φορά το μήνα.
 6. Τέλος, μετά την πυρκαγιά της 15/8 και την εμφάνιση του προβλήματος της λειψυδρίας, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της αναδάσωσης του δάσους και της λειψυδρίας με την όσο το δυνατό καλύτερη εκμετάλλευση όλων των υπαρχόντων πηγών του χωριού.

        Σας ευχαριστούμε.                                                       

                                                               Με τιμή

 

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δημοτ. Σύμβουλο κ. ΚΑΛΛΙΩΡΑ Θ.

                              2. Πρόεδρο Τοπ. Κοιν. κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ.


 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ      

                                                           

    ΠΟΡΤΗ, 3-7-2014

                                                                                                

      ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

            ΜΟΥΖΑΚΙ 43060

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ κ. ΚΩΤΣΟ Γ.

                              2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΠΟΡΤΗΣ κ. ΠΛΙΑΚΟ Γ.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Στο μέσο της διαδρομής ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΠΟΡΤΗΣ, στη θέση Μέλιγος, υπάρχει φυσική βρύση. Η βρύση αυτή βρίσκεται σε μέρος σκιερό κάτω από πλατάνια, είναι πετρόκτιστη και μπροστά της εκτίνεται διαμορφωμένος με πέτρες  χώρος περίπου 20  τετραγωνικών μέτρων.

Επειδή ο χώρος ήταν τακτικά επισκέψιμος από διαβάτες και από τους αναρριχητές του πεδίου που είναι κοντά, ο Σύλλογός μας τοποθέτησε για χρήση ένα τραπεζοπάγκο.

Παρατηρούμε όμως, τα τελευταία ένα  ­-  δύο χρόνια ότι πολλά νερά αναβλύζουν από τους πλαινούς τοίχους και το δάπεδο, με αποτέλεσμα ο χώρος να μην είναι επισκέψιμος και χρηστικός.

Παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος και την απαιτούμενη παρέμβασή σας, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα της βρύσης.

Σας ευχαριστούμε.

                                                               Με τιμή

 

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ     

                                             

 

ΠΟΡΤΗ,  12 -2-2018

                                               

 

ΠΡΟΣ: Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας

           Αγίου Νικολάου Πορτής.

 

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Όμιλος Πορτής προτίθεται να προβεί στη συντήρηση των δύο Καμπαναριών του χωριού μας (αμμοβολή, αρμολόγηση, τρίψιμο και βάψιμο τρούλων, βάψιμο μεταλλικών μερών).

Η συντήρηση θα γίνει, με δωρεάν προσφορά εργασίας, από έμπειρους και καταξιωμένους ειδικούς τεχνίτες, που είναι μέλη ή φίλοι του Συλλόγου μας. Ο Σύλλογός μας θα καλύψει το κόστος των υλικών.

Δεδομένου ότι τα Καμπαναριά αποτελούν μνημεία, αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας και η συντήρησή τους θεωρείται επιβεβλημένη, παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας.

 

Κοινοποίηση : 1. Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

                           2. Πρόεδρο Τοπ. Κοιν. Πορτής κ. Τριανταφύλλου Χριστίνα.                                                                                                                    

 

                                              Για το Δ.Σ του Συλλόγου

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ            

                                        

 ΠΟΡΤΗ, 21-8-2017

                                                                                      

ΠΡΟΣ: Όλους τους συγχωριανούς και τους φίλους του Συλλόγου μας.

Αγαπητοί συγχωριανοί,

Πρόσφατα ο Σύλλογός μας προέβηκε στη φωταγώγηση του καμπαναριού του Αγίου Νικολάου, με σκοπό την ανάδειξη αυτού.

Πράγματι, το αποτέλεσμα υπήρξε εντυπωσιακό. Όμως με τη φωταγώγηση φάνηκαν και τα μεγάλα προβλήματα στατικότητας αυτού. Στο εσωτερικό του οι πέτρες έχουν απογυμνωθεί από το δέσιμο με τσιμεντοκονία και έτσι η όλη κατασκευή κινδυνεύει να καταρρεύσει. Παρόμοια προβλήματα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, παρουσιάζει και το καμπαναριό της Παναγίας.

Στο παρελθόν, απευθυνθήκαμε επανειλημμένα στο Δήμο μας για συντήρηση των καμπαναριών, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Κατόπιν αυτών, στην τελευταία Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου (13/8/2017), αποφασίσαμε ομόφωνα να καλέσουμε τους συγχωριανούς και τους φίλους του Συλλόγου να βοηθήσουν οικονομικά για τη συντήρηση των καμπαναριών.

‘Ετσι, καλούμε όποιους θέλουν και μπορούν να προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό, να έλθουν σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΦΗΝΑ (τηλέφ 6974829327) ή με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.

Για την είσπραξη του ποσού θα δίνεται απόδειξη. Αν, εντός ενός έτους, δεν έχει συγκεντρωθεί ικανοποιητικό ποσό (πρώτη εκτίμηση 4000 με 5000 ΕΥΡΩ) για τη συντήρηση των καμπαναριών, τα χρήματα θα επιστραφούν σε αυτούς που τα έδωσαν.

Παρακαλούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας, προκειμένου να διασώσουμε τα μνημεία του χωριού μας.

Σας ευχαριστούμε.

Κοινοποίηση: 1. Αιδεσιμότατο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝ. 2. Πρόεδρο κ. ΤΡΙΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ.                                                                                                                                                        

 

                                              Για το Δ.Σ του Συλλόγου

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ            

                                              

ΠΟΡΤΗ, 22-6-2015

                                                                                            

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙ 43060

ΘΕΜΑ: Παλαιοκαμάρα Πορτής.

ΣΧΕΤ: 1)3-9-2014 επιστολή μας.

            2) 8-3-2015 επιστολή Δημάρχου προς Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων.

            3) 13-3-2015 ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Δήμου Μουζακίου.

Κύριοι,

-Ύστερα από τα παραπάνω σχετικά, σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τώρα ο Δήμος δεν έχει δραστηριοποιηθεί για την πρόσβαση στο γεφύρι, 

την κοπή των δέντρων και την στερέωση των βάσεων για πρόληψη κατάρρευσης του γεφυριού.

-Η πινακίδα που αναφέρεται στην Παλαιοκαμάρα πρέπει να αντικατασταθεί. Είναι ανορθόγραφη και νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται η κατεύθυνση. Να γραφεί ως εξής:

                    ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ/Δ.Δ. ΠΟΡΤΗΣ

                    Παλαιοκαμάρα

                    πέτρινο τοξωτό γεφύρι

                    κτίστηκε το 16ο αιώνα (1540)

                    από το Μητροπολίτη Λάρισας

                    Άγιο Βησσαρίωνα

      Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.   

 

                                                               Με τιμή

 

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ            

                                                   

    ΠΟΡΤΗ,17-4-2018

                                                                                           

 

ΠΡΟΣ: 1. ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ κ. ΚΩΤΣΟ

             2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κ. ΤΣΙΑΚΟ

             3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ

Κύριοι,

Παρακαλούμε για την άμεση αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της καθίζησης του δρόμου (στη θέση ρέμα Σκόνδρα), που συνδέει το χωριό μας με το Μουζάκι. Παρά τις μέχρι τώρα Τεχνικές παρεμβάσεις, το πρόβλημα αντί να επιλυθεί, κάθε χρόνο επιδεινώνεται και έτσι σήμερα από το σημείο της καθίζησης, οριακά διέρχεται ένα αυτοκίνητο. Απ ότι φαίνεται είναι θέμα ημερών, εβδομάδων ή έστω λίγων μηνών για την ολική αποκοπή του δρόμου.

Στην Πατρίδα μας σήμερα γίνονται: τούνελ πολλών χιλιομέτρων, τεράστιες κοιλαδογέφυρες και πολλά άλλα μεγάλα έργα. Είναι δυνατόν να μη μπορεί να αντιμετωπισθεί πρόβλημα δέκα μέτρων επαρχιακού δρόμου στην Πορτή;

Παρακαλούμε και πάλι για τις τάχιστες ενέργειές σας.

Σας ευχαριστούμε.

                                                               Με τιμή

 

                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦΗΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εκπρόσωπο Τοπικής Κοιν. κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡ.