Επιστολή προς διαφόρους φορείς από την κα Κούρτη Χαρίκλεια.

2018-07-03 00:00

 

Επιστολή απο την χωριανή μας και Μέλος του Συλλόγου κα Χαρίκλεια Κούρτη, προς διαφόρους φορείς.

 

 Προς

Τον Δήμο Μουζακίου

Δημαρχείο Μουζακίου, 43060

Μουζάκι Καρδίτσας

Υπόψη κου Δημάρχου

 

Κοιν.

1) Πυροσβεστική Υπηρεσία Μουζακίου, Δημοτική Αγορά, 43060, Μουζάκι Καρδίτσας

 

2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα

 

3) Την Τριανταφύλλου Χριστίνα

 

Κοινοτάρχη της Πορτής Μουζακίου

Πορτή Μουζακίου Καρδίτσας

Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 94 του ν. 3852/2010

Κύριε Δήμαρχε,

Με το παρόν έγγραφο επιθυμώ να αναφέρω ενώπιόν σας ένα σημαντικό πρόβλημα που, πιθανώς, διαφεύγει της προσοχής σας, θέτει, όμως, τις αρμόδιες Υπηρεσίες σας μπροστά σε τεράστιες ευθύνες, διότι πρόκειται για την ασφάλεια κατοίκων του δήμου σας.

Πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου 3852/2010, ο οποίος, σαφώς, ορίζει στο άρθρο 94 παρ. 26 τις υποχρεώσεις του δήμου, προκειμένου να προστατεύονται οι κάτοικοι από τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ανέφερα το πρόβλημα αυτό μαζί με σειρά άλλων ζητημάτων στις Υπηρεσίες σας, χωρίς καμία απάντηση. Θεωρώντας, λοιπόν, κρίσιμη και χρήσιμη την αιτιολογία αυτής της ανοχής του δήμου στην εφαρμογή του νόμου, θα ήθελα την απάντησή σας, αλλά και την αποφασιστική παρέμβασή σας, καθόσον ο νόμος είναι σαφής και χαρακτηρίζει ποινικό αδίκημα την παράβλεψη της εφαρμογής του.

Δεν έχω άποψη για τις υπόλοιπες περιοχές του δήμου σας, διότι δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα, αν, δηλαδή, είμαστε η εξαίρεση στην εφαρμογή του νόμου ή αυτό αποτελεί κανόνα. Βιώνω, όμως, πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο καταγωγής μου, την Πορτή και αυτήν θα εκθέσω με την ελπίδα να ενδιαφερθεί, επιτέλους, ο δήμος σας για τις μικρές περιοχές, όπως το χωριό μου, το οποίο σταδιακά αφανίζεται, χωρίς καμιά προοπτική.

Τα προβλήματα είναι πολλά και σχετίζονται με την έλλειψη οργανωμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων σε πολλούς τομείς όπως, την κατασκευή αποστραγγιστικών έργων, τη διάνοιξη δρόμων δημόσιων ή αγροτικών, καθώς και τη θωράκιση του χωριού από τον κίνδυνο της φωτιάς. Το πρόσφατο γεγονός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε υπεραιωνόβια δέντρα δεν έδωσε κανένα έναυσμα για κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας και για τη λειτουργία οργανωμένου σχεδίου αποτροπής του κινδύνου.

Η κατάσταση στο κάτω μέρος του χωριού, όπου βρίσκεται και το πατρικό μου σπίτι, έχει ξεφύγει, τελείως, από αυτό που λέγεται οργανωμένη κοινότητα. Οικόπεδα και κτήματα ανάμεσα στα σπίτια με χόρτα τουλάχιστον ενός μέτρου, περιμετρική ζώνη ασφαλείας καμία και δρόμος πρόσβασης για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και για τους λιγοστούς κατοίκους και επισκέπτες ανύπαρκτος. Μια ολόκληρη περιοχή, μετά το τέλος των σπιτιών, μετατρέπεται σε άβατο, παρά τις δικές μας φιλότιμες προσπάθειες να κρατηθεί στοιχειωδώς ανοικτό ένα υποτυπώδες μονοπάτι και να καθαριστούν κάποια χόρτα για να βλέπουμε τον ορίζοντα. Ακόμα και παρεμβάσεις ύδρευσης των υπηρεσιών σας έμειναν χωρίς αποκατάσταση, δημιουργώντας ένα ακόμη πρόβλημα στα λιμνάζοντα νερά που συρρέουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Θα πρέπει, βεβαίως, να αναφέρω ότι η περιοχή στην οποία αναφέρομαι για μια αρκετά μεγάλη έκτασή της είναι εντός οικισμού και στο κτηματολόγιο τα κτήματα που βρίσκονται εκεί χρεώθηκαν ως οικόπεδα. Επίσης, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι και εμείς πληρώνουμε ανελλιπώς τις υποχρεώσεις μας προς τον δήμο και επιπλέον, ότι στην ίδια περιοχή μένουν μόνιμα άνθρωποι που συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και αναγκάζονται να κινούνται μέσα από αυτοσχέδια μονοπάτια, προκειμένου να φτάσουν στα ζώα ή στα κτήματά τους.

Θεωρώντας ότι συμβάλλω με την παρέμβασή μου αυτή στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον τόπο μου, αλλά και στην προστασία του φυσικού τοπίου και των κατοικημένων περιοχών από τους διαφαινόμενους κινδύνους, παρακαλώ, να προβείτε αρμοδίως σε έργα υποστήριξης από φυσικές καταστροφές με τη διάνοιξη κρίσιμων δρόμων, την κατασκευή αποστραγγιστικών έργων, καθώς και τη δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας, όπως ορίζει ο προαναφερθείς νόμος.

Κύριε Δήμαρχε, όταν οι πολίτες παρανομούν εγκαλούνται στην τάξη και στις απαιτήσεις του οργανωμένου κράτους. Τους κρατικούς φορείς ποιος θα υποχρεώσει στην τήρηση των νόμων και μάλιστα όταν αυτοί σχετίζονται με την ασφάλεια της ζωής των πολιτών και την προστασία του Περιβάλλοντος από τις φυσικές καταστροφές;

Θα είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστεί.

Με εκτίμηση,

Χαρίκλεια Κούρτη