Εξωτερική συντήρηση και βάψιμο του Σχολείου και του αύλειου χώρου.

2019-06-06 10:52

   Εξωτερική συντήρηση και βάψιμο του Σχολείου και του αύλειου χώρου.

Όπως είναι γνωστό, από προηγούμενη ανακοίνωση μας, μετά από

επίμονες ενέργειες της συγχωριανής ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΧΡ. ΣΠΥΡΟΥ και τη συνδρομή του
Συλλόγου, η επί χρόνια λιμνάζουσα χορηγία του Ιδρυτή ΦΩΤΗ ΡΟΚΚΑ προς το Δημοτικό
Σχολείο Πορτής, μπήκε στο Ταμείο του Συλλόγου.

Έτσι, διαθέσαμε ένα μέρος της χορηγίας και προβήκαμε στην
εξωτερική συντήρηση και βάψιμο του Σχολείου και του αύλειου χώρου.

Ιδού το αποτέλεσμα.