Φωταγώγηση τοιχίων.

2017-12-14 08:40
Με δαπάνη του Συλλόγου μας, προβήκαμε στη φωταγώγηση των δύο τοιχίων
 που κατασκεύασε τελευταία η Κοινότητα:
 Στου Τζιαφά το ρέμα και στο ρέμα στα Ροκκέϊκα προς την Παναγία.
Έτσι, δώσαμε ένα τόνο ομορφιάς στην είσοδο του χωριού μας και καλύψαμε
 το κενό δημοτικού φωτισμού που υπήρχε στο ρέμα των Ροκκέϊκων.