Ο Σύλλογος μας τοποθέτησε σε διάφορα σημεία.

2015-05-14 08:39

Μετά από μεθοδικές ενέργειες,  ο Σύλλόγος μας έχει εφοδιαστεί από το Δασαρχείο Καλαμπάκας: με ένα κιόσκι, δύο τραπεζοπάγκους και έξι παγκάκια, σε τιμή 5% επί της αξίας τους. Τα τοποθέτησαμε σε διάφορα σημεία του χωριού. Ειδικότερα, ένας τραπεζοπάγκος τοποθετήθηκε στην Πλατεία του χωριού και το κιόσκι τοποθετήθηκε σε χώρο αριστερά του Δημοτικού Σχολείου.Εκκρεμεί η τοποθέτηση του 2ου τραπεζοπάγκου για τον οποίο δεχόμαστε προτάσεις.