Πεζοπορία στα Καβούρια την Πέμπτη 13.8.2020.

2020-08-10 07:57
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ Διοργανώνει πεζοπορία στα Καβούρια την Πέμπτη 13.8.2020.
Εκκίνηση στης 8,00 π.μ. από το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου.
Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας.