Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 8/7/2019 για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

2019-07-08 12:21

Στην Πορτή σήμερα 8 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Ομίλου Πορτής, σε έκτακτη συνεδρίαση .

 Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα μετά τις τελευταίες εκλογές της Κυριακής, 7 Ιουλίου 2019 για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.

Παρόντες:

Θωμάς Μήλιος 

Γρηγορίου Γεώργιος 

Νικόλαος Τζιαφάς του Στεφάνου

Τζιαφά -Παπαζαχαρίου Δώρα

Πολύζου-Τίγκα Βασιλική
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου του Δημητρίου.

Διαπιστώνεται  ότι υφίσταται απαρτία και ο πλειοψηφήσας Θωμάς Μήλιος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά από ψηφοφορία και σύμφωνα με την καταστατική διαδικασία το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε 

σε σώμα ως εξής:
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:            Γεώργιος Γρηγορίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Θωμάς Μήλιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Φωτεινή Κόνιαρη

ΤΑΜΙΑΣ:                Τζιαφάς Νικόλαος

ΜΕΛΗ:                   Τζιαφά -Παπαζαχαρίου Δώρα

                                    Πολύζου-Τίγκα Βασιλική

                               Κων/νος Τριανταφύλλου

 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Αυγουστό 2022.