Το νέο Δ.Σ.του Συλλόγου

2016-08-16 18:14

Μετά από ψηφοφορία μεταξύ τον εκλεγμένων του Δ.Σ.του Πολιτιστικού

 και Λαογραφικού Ομίλου Πορτής. 

Προέκυψε το εξής σχήμα.
Πρόεδρος Αχιλλέας Σφήνας
Αντιπρόεδρος Μήλιος Θωμάς
Γραμματέας Γρηγορίου Γεώργιος
Ταμίας Τζιαφάς Νικόλαος
Μέλη για το Δ.Σ. Τζιαφά Δώρα
Πολύζου-Τίγκα Βασιλική
Πλιάκος Γεώργιος του Αργύρη.