Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

2016-08-23 22:28
 

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόεδρος: Αχιλλέας Σφήνας
Αντιπρόεδρος: Μήλιος Θωμάς
Γραμματέας: Γρηγορίου Γεώργιος
Ταμίας: Τζιαφάς Νικόλαος
Μέλη για το Δ.Σ. Τζιαφά Δώρα
Πολύζου-Τίγκα Βασιλική
Πλιάκος Γεώργιος του Αργύρη

Η θητεία του Δ.Σ λήγει τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2019.