Τοποθέτηση πινακίδας προσδιορισμού της Παναγίας μας.

2016-01-09 19:24

 

Μετά τη φωταγώγηση του Ιερού και την επαναλειτουργία του φωτισμού στο ρολόϊ  του καμπαναριού:

 Μία ακόμα προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου για ανάδειξη της Παναγίας. Αφού ξεριζώσαμε τη συκιά και διαμορφώσαμε το χώρο, 

τοποθετήσαμε δίπλα στο καμπαναριό την παρακάτω πινακίδα προσδιορισμού της Παναγίας μας.