Τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών σε σημείο του χωριού που ήταν επικίνδυνο για τα αυτοκίνητα.

2020-08-26 09:02
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΗΣ.
Ολοκληρώθηκε άλλο ένα έργο του Σύλλογος μας, με την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών.
Με την συνεργασία του Δήμου Μουζακίου και συγκεκριμένα με τον Αντιδήμαρχο κ.Ν.Πούπη
και την Πρόεδρο του χωριού Χριστίνα Τριανταφύλλου.Τοποθέτησε προστατευτικές μπάρες σε σημείο 
του χωριού που ήταν επικίνδυνο για τα αυτοκίνητα.
Τα υλικά της κατασκευής χορηγήθηκαν από το Δήμο Μουζακίου.