ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ σε pdf 

 

Από τα υπάρχοντά Μητρώα αρρένων της ΠΟΡΤΗΣ και με βάση την αρχαιότερη καταγραφή, αντιγράψαμε το κάθε επώνυμο μια φορά με πρώτη καταγραφή των ΚΟΚΚΑΛΗ & ΜΗΛΙΟ (1830) και τελευταία του ΤΣΙΟΥΝΗ (1967) βρέθηκαν 112 διαφορετικά επώνυμα. Σημειώνουμε ότι στο       χρονικό διάστημα (1830-1881), τότε που η ΠΟΡΤΗ ήταν τουρκοκρατούμενη συναντάμε 41 επώνυμα, ενώ από την απελευθέρωση και μετά    (1881-1967) συναντάμε 71 επώνυμα, τα οποία είναι κατά 74% περισσότερα της πρώτης περιόδου. Το γεγονός αυτό δείχνει το μεγάλο αριθμό ξένων οικογενειών που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά το 1881, δηλαδή μέσα σε έναν αιώνα περίπου, 71 νέες οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη ΠΟΡΤΗ, η άντρες ήρθαν και δημιούργησαν οικογένειες εδώ αφού παντρεύτηκαν με Πορτιώτισσες. Παραθέτουμε αλφαβητικό κατάλογο των επωνύμων που βρέθηκαν καθώς και χρονολογικό κατάλογο για να παρακολουθήσουμε την πορεία της εμφάνισης των επωνύμων με βάση το χρόνο καταχώρισης στα Μητρώα αρρένων.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ

 

  1. Αθανασίου  39. Κρανιάς 77. Πλέκος
  2. Αντωνίου 40. Κωνσταντάκος 78. Πλιάκος
  3. Αποστόλου 41. Κωνσταντίνου 79. Πλίτσης
  4. Αργύρης 42. Κωτούλας 80. Πολύζος
  5. Αργυρίου 43. Λαζαρίνας 81. Πώχος
  6. Βησσαρίου 44. Λαμπράκης 82. Ράγκος
  7. Βογιαντζής 45. Λιάκος 83. Ρίστας
  8. Γεωργίου 46. Μαναβέλας 84. Ροκκάς
  9. Γεωργίου-Μπέμπος 47. Μαντζιάλης 85. Ρουμπιές
  10. Γιάνναρος 48. Μανώλης 86. Σακελλαρίου
  11. Γιώτης 49. Μαραγκός 87. Σαμαράς
  12. Γούλας 50. Μήλιος 88. Σέμπρος
  13. Γρηγορίου 51. Μήτσος 89. Σκόνδρας
  14. Δάσκαλος 52. Μούρκας 90. Σοφογιάννης
  15. Δέσπος 53. Μουσκέτος 91. Σπυρόπουλος
  16. Δημητρακόπουλος 54. Μπαλάνος 92. Σπύρου
  17. Δημητρίου 55. Μπιζελιώτης 93. Σφήνας
  18. Δήμου 56. Μπιλιούρης 94. Τασιάκος-Κυρίτσης
  19. Διαμάντης 57. Μπλετσογιάννης 95. Τίγκας
  20. Ζαρκάδας 58. Μπόμπος 96. Τριανταφύλλου
  21. Ζιώγας 59. Μπόνης 97. Τρίπας
  22. Θεολογόπουλος 60. Μπουγλές 98. Τσέλιος
  23. Iωάννου 61. Μυγδανάλευρος 99. Τζιαφάς
  24. Καλλιώρας 62. Νάσιος 100. Τσιούνης
  25. Καλύβας 63. Νάσιου 101.Τσιουρής
  26. Καναβός 64. Οικονόμου 102. Τσιρογιάννης
  27. Καραγεώργος 65. Παλάτζας 103. Τσιτσικάς
  28. Καραγιαννάκης 66. Πανανός 104. Τσιώνος
  29. Καραγιάννης 67. Παπακωνσταντίνου 105. Υφαντής
  30. Καραϊσκος 68. Παπαλεξίου 106. Φώτης
  31. Καρδούλας 69. Παρζίγκας 107. Φωτίου
  32. Κατσιώτης 70. Παπαδόπουλος 108. Χαϊμαλής
  33. Κίσσας 71. Παπάς 109. Χαλκιάς
  34. Κόκκαλης 72. Πατούλιας 110. Χαλτέζος
  35. Κόκκινος 73. Πετρίκας 111. Χατζής
  36. Κομπλής 74. Πιτρίκας 112. Χαρίσης
  37. Κοσμάς 75. Πιτσιάκος  
  38. Κούρτης 76. Πλαστάρας  

 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ

Επώνυμα  Όνομα Όνομα Πατέρα Έτος γεννήσεως

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Έτος γεννή
σεως
  Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Έτος γεννή
σεως
1 Κόκκαλης Παναγιώτης Ιωάννης   1830   57 Πλαστάρας Δημήτριος Γεώργιος 1899
2 Μήλιος  Ιωάννης Νικόλαος  1830   58 Πώχος Βασίλειος Αναστάσιος 1900
3 Ράγκος  Κων/νος  Ιωάννης  1831   59 Διαμαντής Σωτήριος Στέφανος 1901
4 Κούρτης Γεώργιος Νικόλαος  1833   60 Τρίπας Στέφανος Δημήτριος 1901
5 Κόκκινος Απόστολος Δημήτριος 1834   61 Πατούλας Ιωάννης Δημήτριος 1903
6 Μαναβέλας Αθανάσιος Γεώργιος 1834   62 Παπαδόπουλος Ιωάννης Ζαχάριος 1904
7 Σφήνας Κων/νος Δημήτριος 1834   63 Χαντζής Σωτήριος Γρηγόριος 1904
8 Πολύζος Σωτήριος Βασίλειος 1838   64 Κυρίτσης Αναστάσιος Κύρκος 1905
9 Καλλιώρας Ηλίας Γεώργιος 1841   65 Τσιτσικάς Θεοδόσιος Γεώργιος 1905
10 Πετρίκας Αθανάσιος Γεώργιος 1842   66 Ζιώγας Ευάγγελος Αθανάσιος 1906
11 Κομπλής Παναγιώτης Ευάγγελος 1843   67 Τσιουρής Βασίλειος Δημήτριος 1907
12 Μπουγλές Νικόλαος Παναγιώτης 1843   68 Χαλτέζος Χριστόδουλος Χρήστος 1907
13 Πλιάκος Αργύριος Χρήστος 1845   69 Ρουμπιές Θεοδόσιος Θωμάς 1908
14 Χαϊμαλής Ιωάννης Παναγιώτης 1846   70 Κρανιάς Διονύσιος Νικόλαος 1909
15 Μαντζιάλης Παναγιώτης Γεώργιος 1846   71 Δημητ/πουλος Γρηγόριος Κων/νος 1909
16 Οικονόμου Ματθαίος Κων/νος 1847   72 Μπόμπος Ιωάννης Δημήτριος 1909
17 Αποστόλου Νικόλαος Χρήστος 1848   73 Σπυρόπουλος Ιωάννης Γεώργιος 1909
18 Ροκκάς Αθανάσιος Βασίλειος 1850   74 Τσιρογιάννης Δημήτριος Απόστολος 1909
19 Γιάνναρος Γεώργιος Ιωάννης 1853   75 Χαλκιάς Απόστολος Ιωάννης 1909
20 Αθανασίου Γεώργιος Δημήτριος 1854   76 Βογιαντζής Αθανάσιος Αριστοτέλης 1910
21 Σκόνδρας Ηλίας Νικόλαος 1855   77 Μπόνης Στέφανος Αργύρης 1910
22 Ζαρκάδας Αργύριος Κων/νος 1855   78 Ρίστας Στέφανος Απόστολος 1910
23 Γρηγορίου Κων/νος Γρηγόριος 1857   79 Παπάς Πέτρος Ευθύμιος 1911
24 Ιωάννου Φώτης Ιωάννης 1861   80 Καλύβας Κων/νος Βαϊος 1912
25 Σαμαράς Γεώργιος Κων/νος 1862   81 Σέμπρος Κων/νος Ευάγγελος 1915
26 Τίγκας Χρήστος Γεώργιος 1862   82 Τσέλιος Νικόλαος Βασίλειος 1915
27 Τζιαφάς Βασίλειος Χρήστος 1864   83 Κωτούλας Νικόλαος Αριστοτέλης 1916
28 Μουσκέτας Αργύριος Αναγνώστης 1866   84 Νάσιος Σωτήριος Ιωάννης 1917
29 Σπύρου Αθανάσιος Νικόλαος 1866   85 Πιτσιάκος Δημήτριος Σωτήριος 1917
30 Γεωργίου Δημήτριος Γεώργιος 1866   86 Υφαντής Θωμάς Ηλίας 1918
31 Γιώτης Γεώργιος Δημήτριος 1867   87 Λιάκος Χρήστος Βάγιας 1919
32 Καραγιάννης Ανδρέας Ιωάννης 1868   88 Πλέκος Δημήτριος Γεώργιος 1919
33 Δημητρίου Ανδρέας Κων/νος 1869   89 Λαζαρίνας Μιλτιάδης Γεώργιος 1920
34 Κωνσταντίνου Νέστωρ Δημήτριος 1869   90 Καραγιαννάκης Ιωάννης Αθανάσιος 1923
35 Καρδούλας Βασίλειος Κων/νος 1869   91 Πλίτσης Ευάγγελος Δημήτριος 1925
36 Μούρκας  Δημήτριος Βασίλειος 1869   92 Τσιώνος Βασίλειος Ηλίας 1925
37 Σακελλαρίου Νικόλαος Ιωάννης 1869   93 Χαρίσης Κων/νος Ευάγγελος 1925
38 Λαμπράκης Γεώργιος Βησσάριος 1872   94 Θεολογόπουλος Δημήτριος Κων/νος 1927
39 Αντωνίου Κων/νος Δημήτριος 1876   95 Σοφογιάννης Στέφανος Κων/νος 1928
40 Τριανταφύλλου Κων/νος Γεώργιος 1876   96 Μπαλάνος Ναπολέων Ηρακλής 1932
41 Πιτρίκας Ανδρέας Αθανάσιος 1880   97 Μανώλης Λάμπρος Παναγιώτης 1932
42 Γεωργίου Γεώργιος Μάρκος 1881   98 Παπαλεξίου Αργύριος Χρυσόστομος 1934
43 Μήτσος Δημήτριος Απόστολος 1882   99 Γούλας Ευάγγελος Νικόλαος 1938
44 Καράγεωργος Κων/νος Παναγιώτης 1882   100 Μαραγκός Ιωάννης Επαμεινώνδας 1939
45 Κοσμάς Κων/νος Βασίλειος 1882   101 Μπιλιούρης Δημήτριος Κων/νος 1940
46 Μυγδανάλευρος Αχιλέας Δημήτριος 1882   102 Παλάτζας Σωκράτης Κων/νος 1946
47 Παπα/ντίνου Λεωνίδας Νικόλαος 1882   103 Δήμου Θωμάς Ζήσης 1948
48 Δάσκαλος Λεωνίδας Ευάγγελος 1884   104 Παρζίγκας Σωτήριος Βασίλειος 1949
49 Πανανός Ιωάννης Βασίλειος 1884   105 Μπλετσογιάννης Κων/νος Θεοδώσιος 1951
50 Φώτης Γεώργιος Αναγνώστης 1888   106 Κίσσας Βασίλειος Αριστείδης 1956
51 Αργυρίου Στυλιανός Κων/νος 1890   107 Δέσπος Θωμάς Χρήστος 1957
52 Φωτίου Κων/νος Αναγνώστης 1890   108 Καναβός Φώτιος Θωμάς 1961
53 Αργύρης Παναγιώτης Κων/νος 1893   109 Κατσιώτης Ιωάννης Βασίλειος 1961
54 Μπιζελιώτης Αχιλλέας Γεώργιος 1894   110 Κωνσταντάκος Δημήτριος Γεώργιος 1962
55 Βησσαρίου Επαμεινώνδας Γεώργιος 1897   111 Καραϊσκος Κων/νος Ευριπίδης 1964
56 Νάσιος Βασίλειος Γεώργιος 1897   112 Τσιούνης Χρήστος Θωμάς 1967

 


    ΠΟΡΤΗ 10-10-2013
    Επιμέλεια συλλογής στοιχείων  Αχιλλέας Σφήνας
    Πρόεδρος Δ.Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Πορτής