Ποιήματα

    Σταθούλας Σέμπρου σύζυγος Σωκράτη Φωτίου
 
 
    
 
   Σταθούλα Σέμπρου σ'υζ