Υψόμετρα του Χωριού

 
 

            ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΗΣ.pdf 

 

 Το χωριό μας βρίσκεται σε υψόμετρο 590 μέτρα (πλατεία) .

 Άλλες τοποθεσίες έχουν:
 
1. ΠΟΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.....   555 μ
2. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ...............     574 μ
3. ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟ..................    610 μ
4. ΒΡΥΣΗ ΞΗΡΟΥ............................  630 μ
5. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ............................   691 μ
6. ΓΚΙΩΝΗΣ....................................  673 μ
7. ΑΛΩΝΙ ΣΦΗΝΑΙΙΚΟ.....................  617 μ
8. ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ............................. .  614 μ
9. ΑΙΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗ...........................   696 μ
10. ΑΙΛΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.....................  682 μ
11. ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ............................... 643 μ
12. ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ........................... 550 μ
13. ΒΑΡΚΟ.....................................  602 μ
14. ΜΑΡΤΙΝΙ................................... 392 μ
15. ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.............  371 μ
16. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ...................  567 μ
17. ΒΡΥΣΗ ΚΑΛΑΜΙΑ......................   664 μ
18. ΜΑΝΑΧΕΣ................................   652 μ
19. ΚΑΒΟΥΡΙΑ................................  714 μ
20. ΒΡΥΣΗ ΙΤΑΜΟΣ........................   821 μ
21. ΣΚΑΛΑ.....................................  785 μ
22. ΠΙΣΤΑ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΤΩΝ........... 946 μ
23. ΠΑΛΙΑΙΛΙΑΣ.............................  1001 μ
24. ΚΑΣΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟ....................  978 μ
25. ΑΛΩΝΑΚΙ.................................  932 μ
26. ΚΟΥΤΣΠΕΡΟ............................  1129 μ
27. ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟ......................  1103 μ
28. ΛΑΚΑ ΣΠΑΘΕΣ.........................   1024 μ
29. ΙΤΑΜΟΣ (ΠΛΑΚΕΝΙΟ)................  1081 μ
30. ΣΠΗΛΙΑ ΓΟΥΒΑ....................... .  989 μ
31. ΚΑΣΤΡΟ ΑΛΩΝΑΚΙ....................   950 μ
32. ΒΡΥΣΗ ΚΟΥΠΑΝΕΣ...................   637 μ
33. ΑΛΩΝΑΚΙ (ΚΟΥΠΑΝΕΣ).............  713 μ
34. ΤΑΤΑΡΝΑ...............................    615 μ