βρύση στις Μηλιές  με ποτίστρα                                                                           

                                               
  ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ

 

   ΜΕΛΙΓΟΣ

  η βρύση στο Μέλιγο.

   ΒΑΡΚΟ

  Βρύση με ποτήστρα στο Βαρκό. Η ποτίστρα κατασκευάστικε το 1954.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΡΕΜΑ ΤΖΙΑΦΑ

   Βρύση στο ρέμα Τζιαφά.

                                                                                      

 

    ΚΟΥΡΤΗ

    Πηγή στου Κούρτη.

 

   ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

   Η κρύα βρύση. Αρχική διαμόρφωση το 1960.

 

 

  ΚΑΛΑΜΙΑ

  Βρύση με ποτίστρα στα Καλάμια. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1963.

 

 

  ΚΟΠΑΝΕΣ

  Η βρύση με ποτίστρα στις Κοπάμες. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1956.

 

 

  ΛΟΥΤΣΑ

  Βρύση με ποτίστρα στη Λούτσα. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1984.

 

 

   ΜΗΛΙΕΣ

   H Πηγή στις Μηλιές.

 

   ΜΑΡΤΙΝΙ

  Bρύση στο Μαρτίνι.

 

   ΝΑΣΑΙΪΚΑ

   Bρύση στα Νασέϊκα.

 

   ΑΙ-ΛΙΑΣ

   Βρύση με ποτίστρα στον Αϊ-Λιά. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το1956.

 

 

   ΞΗΡΟΥ

   Βρύση στου Ξηρού.

 

  ΙΒΑΝI

  Βρύση του Ιβάνι

 

   ΓΚΙΩΝΗΣ

   Βρύση με ποτίστρα στο Γκιώνη. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1988.

 

  ΤΟΣΚΕΣ

  Βρύση με ποτίστρα στο τσιφλίκι (τόσκες). Η ποτίστρα κατασκευάστικε το 1954.

 

    ΣΕΑ

    Βρύση με ποτίστρα στη Σέα. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1988.

 

   ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

   Η μεγάλη βρύση.

 

   ΠΟΥΡΙ

   Βρύση στο Πουρί.

 

 

    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    βρύση Οικονόμου.

 

  ΒΡΥΣΟΥΛΑ

  Η Βρυσούλα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΛΙΚΙ

  Βρύση με ποτίστρα στο Χαλίκι. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1963.

 

 

  ΒΛΑΧΑΙΝΑ

 Βρύση της Βλάχαινάς.