βρύση στις Μηλιές  με ποτίστρα                                                                           

                                               
  ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΗΣ

 

  Όλοι εμεις που καταγόμαστε από ορεινά χωριά, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής είναι σε αυτά οι βρύσες.

 Πηγές δροσιάς, ξεκούρασης και συνάντησης που δείχνουν και σε ένα βαθμό την εικόνα που θα σχηματίσει ένας επισκέπτης για το χωριό μας. Οι περισσότερες   πέτρινες και γραφικές με γύρω τους πλατάνια και άλλα δέντρα, αποτελούν σημείο αναφοράς για την Πορτή. Όπως του Ξηρού, Κρύα βρύση, Μεγάλη βρύση και άλλες.  Έχουμε καταγράψει εικοσιτέσσερις βρύσες. Υπήρχαν και άλλες που ξεχάστηκαν και άλλες που στέρεψαν απλά.

 

 

   Η βρύση στο Μέλιγο.

  

   Βρύση με ποτήστρα στο Βαρκό. Η ποτίστρα κατασκευάστικε το 1954. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Η Βρύση στο ρέμα Τζιαφά.

                                                                                       

 

     Πηγή στου Κούρτη.

   

   Η κρύα βρύση. Αρχική διαμόρφωση το 1960.

   

    Βρύση με ποτίστρα στο Λειβαδερό.

 

   Βρύση με ποτίστρα στα ΚαλάμιαΗ ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1963.

  

    Η βρύση με ποτίστρα στις Κοπάμες. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1956.

 

  Βρύση με ποτίστρα στη Λούτσα. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1984.

 

   H Πηγή στις Μηλιές.

     

   Η Bρύση στο Μαρτίνι.

    

  Η Bρύση στα Νασέϊκα.

 

  Βρύση με ποτίστρα στον Αϊ-Λιά. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το1956.

   

 

   Η Βρύση στου Ξηρού.

  

   Η Βρύση του Ιβάνι.

   

 Βρύση με ποτίστρα στο Γκιώνη. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1988.

  

 Βρύση με ποτίστρα στο τσιφλίκι (τόσκες). Η ποτίστρα κατασκευάστικε το 1954.

  

  Βρύση με ποτίστρα στη Σέα. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1988.

    

    Η μεγάλη βρύση.

 

 Η Βρύση στο Πουρί.

   

    Η Βρύση Οικονόμου.

 

  Η Βρυσούλα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Βρύση με ποτίστρα στο Χαλίκι. Η ποτίστρα κατασκευάστηκε το 1963.

 

 Η  Βρύση στη Βλάχαινα.

 

 

   Επιμέλεια συλλογής στοιχείων και εικόνων

   Μήλιος Θωμάς