Δασοφύλακας

 
          (Φωτο- Δασοφύλακας Στέφανος Σπύρου)
 

Ο Δασοφύλακας ασχολείται με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, τις καταστροφές, τις δασικές παραβάσεις και καταπατήσεις. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και προστασία του δασικού πλούτου από κάθε κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής του. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η αστυνόμευση των δασών για την αποτροπή παραβάσεων (π.χ. παράνομη βοσκή, παράνομη υλοτόμηση, έλεγχος της χλωρίδας), η διαχείριση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και η προστασία των καταφυγίων των ζώων, η αποτροπή καταπάτησης δασικών εκτάσεων, ο εντοπισμός μολύνσεων και ασθενειών στα δένδρα, η προφύλαξη των δασών από τις πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, η στελέχωση δασικών σταθμών και πυροσβεστικών μονάδων.

Στην περίπτωση που αντιλαμβάνεται παραβάσεις, ο Δασοφύλακας παρεμβαίνει άμεσα, αν είναι εφικτό, όπως σε περιπτώσεις παράνομου κυνηγιού. Μπορεί να παρέμβει και έμμεσα, όπως στην περίπτωση καταπάτησης δασικής έκτασης, συντάσσοντας αναφορές και εκθέσεις στους προϊσταμένους του. Συχνά, χρειάζεται να παραστεί ως μάρτυρας στα δικαστήρια για να καταθέσει κατά των παραβατών. Το επάγγελμα έχει μεγάλη σημασία για το κοινωνικό σύνολο, καθώς τα δάση παρέχουν σημαντικές πρώτες ύλες στον άνθρωπο, αποτελούν πηγή ζωής και αναψυχής και είναι φυσικοί βιότοποι.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Δασοφύλακα δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές. Σχετικές γνώσεις μπορεί να πάρει κάποιος φοιτώντας στα ΙΕΚ στην ειδικότητα της Δασικής Προστασίας. Κατάρτιση σε όσους υπηρετούσαν παλιότερα προσέφερε η Σχολή Δασοφυλάκων του υπουργείου Γεωργίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Δασοφύλακας χρειάζεται να έχει:

  • Ικανότητα αντίληψης χώρου

  • Παρατηρητικότητα και διορατικότητα

  • Αγάπη για τη φύση

  • Καλή φυσική κατάσταση

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Ψυχραιμία και διαλλακτικότητα, όταν προκύπτουν προστριβές με τους πολίτες σε περιπτώσεις παραβάσεων

  • Δυναμισμός και αμεσότητα

  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

  • Συνέπεια, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Δασοφύλακας εργάζεται ομαδικά ή ατομικά, πολλές φορές σε απομονωμένες περιοχές. Συχνά απαιτείται να διανύσει μεγάλες αποστάσεις για να ελέγξει τις δασικές εκτάσεις. Η άσκηση του επαγγέλματος συνεπάγεται προστριβές και δικαστικές αντιδικίες με τους παραβάτες των νόμων για τα δάση. Το ωράριό του μπορεί να μην είναι σταθερό και αρκετές φορές χρειάζεται να δουλέψει υπερωρίες. Οι μεταθέσεις είναι πιθανές, ανάλογα με τις ανάγκες κάλυψης θέσεων και τις έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Εργάζεται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, οπότε είναι εκτεθειμένος σε κακές καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχές, χιόνι, ζέστη).

Σήμερα ο αγροφύλακας προ πολλών ετών έχει σταματήσει να εκτελεί υπηρεσία στην περιοχή μας καθότι η πολιτεία θεώρησε ότι δεν είναι χρήσιμη για την ύπαιθρο.


Στην Πορτή Δασοφύλακες υπήρχαν πριν από πολλά χρόνια.

Mόνιμος Δασοφύλακας στην Πορτή:

Στέφανος Γεωργίου Σπύρου

Εποχιακοί:

Δημήτριος Πολύζος (Μητσιώνας)

Χρήστος Κόκκαλης

Ιωάννης Β.Μήλιος κ.ά.

 

Επιμέλεια συλλογής στοιχείων

Μήλιος Θωμάς