η Παναγία μας

 ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

 

  Η ΠΑΝΑΓΙΑ

   η Παναγία χτίστικε το 1952 μ.χ και το καμπαναριό χτίστικε το 1895. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άγιος Νικόλαος χτίστικε το 1872. Το καμπαναριό χτίστηκε το 1938.

Στο χώρο μεταξύ καμπαναριού,  Εκκλησίας και Γραφείο Συλλόγου υπήρχε Νεκροταφείο μέχρι το 1918 .

 

   Το καμπαναριό του Αγ.Νικολάου.

  

 

   ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

   Ο Αγ.Γεώργιος χτίστικε το 1895.

 

 

  ΑΪ- ΛΙΑΣ

  Ο Αι Λιάς χτίστικε το 1958.

 

 

  ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Ο Άγιος Αθανάσιος χτίστηκε το 1957. Εκεί βρίσκεται το Νεκροταφείο του Χωριού, από το 1918.

 

 

  ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Ο Άγιος Κωνσταντίνος χτίστηκε το 1966.

 

 

  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Η Αγία Παρασκευή χτίστηκε το 1960.

 

  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

  Η Αγία Τριάδα (Μαρτίνι) χτίστηκε το 1966.